O nás

Klub Sabinovka je čtrnáctým rokem určen pro ty, kteří se chtějí odvázat, zažít hodně zábavy, pobavit se, dát si něco dobrého k pití, zaflirtovat, najít přátele nebo partnera na sex (gay, bi, hetero, trans, apod.).

Sabinovka je místo s atmosférou, kam se každý vrací jako domů. Nezáleží na tom, jestli přijdete s přáteli nebo sami, u nás se sám nikdo necítí. Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku, pohlaví či sexuální orientace, zkrátka určen pro heterosexuály, homosexuály a lesbičky, kteří se chtějí pobavit se vším všudy, bez neustálé kontroly.

PRAVIDLA KLUBU

S níže uvedeným návštěvním řádem automaticky souhlasíte při vstupu do prostor klubu. Pečlivě si jej přečtěte. Na pozdější diskuze a výmluvy nebude brán zřetel. Porušením pravidel riskujete okamžité vykázání z prostor bez nároku na náhradu vstupného.

Návštěva klubu je na vlastní nebezpečí. Návštěvník odpovídá za škodu na majetku klubu způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním/opomenutím a je tuto škodu povinen klubu bez zbytečného odkladu nahradit. Každá škoda na majetku či zdraví bude provozovatelem klubu řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů. Ve všech prostorách klubu je přísně zakázáno: • hlučet, chovat se způsobem obtěžujícím ostatní návštěvníky • konzumovat potraviny, kouřit s výjimkou prostor k tomu určených • jakkoli tyto prostory znečišťovat • plýtvat vodou a energiemi • úmyslně ničit majetek • zdržovat se v prostorách klubu mimo provozní dobu • vstup se zvířaty • provozovat komerční činnost bez předchozího písemného souhlasu provozovatele klubu • manipulovat se zařízeními mimo oprávněné osoby (topení, elektroinstalace,  apod.) • křičet, běhat, pískat, bezdůvodně volat o pomoc, úmyslně  obtěžovat ostatní návštěvníky nebo jakkoliv ohrožovat provoz .

Veškeré dění je založeno na naprosté dobrovolnosti a souhlasu zúčastněných. Nelze proto nikoho nutit do žádných situací nebo činností. Odmítnutí kohokoliv nesmí být bráno jako urážka a musí být bezpodmínečně respektováno. V opačném případě bude toto jednání znamenat konec členství v klubu. Vstup je povolen párům, dívkám i mužům v každým případě starších 18 let, kteří netrpí žádnou nakažlivou či jinak nebezpečnou chorobou pro sebe nebo své okolí. Jako soukromý klub nemáme žádnou povinnost přijmout za člena každého, kdo se přihlásí. Vyhrazujeme si právo na odmítnutí nebo vykázání osob, které by svým zevnějškem, chováním nebo z jiných důvodů byly na obtíž ostatním nebo je naše skupina mezi sebe nechce dále pouštět. Nemáme také za povinnost žádné zdůvodňování našich rozhodnutí. Je zakázáno užívání drog a povzbuzujících preparátů. Setkání se mohou zúčastnit pouze partneři vyrovnané povahy, u nichž případný kontakt s jinými účastníky nevyvolá projevy žárlivosti, zklamání či agresivity. Je povinností důsledně používat kondomy a dodržovat ostatní hygienické zásady bezpečného sexu s ohledem na možnost nákazy HIV popř. jinými chorobami. Tohoto rizika si musí být všichni zúčastnění vědomi.

Sex je vždy zdarma a dobrovolný, nikdo si nesmí říci o peníze nebo honorář.

Při jakémkoliv dluhu vůči klubu nemá dlužník vstup povolen do doby úhrady dluhu.

Akční vstupné 99 ,-kč + šatna zdarma , Hlavní vstupné je 200,-Kč s neomezeným návratem + šatna zdarma,  páry žena muž 200,-Kč, v případě že se pár nahlásí minimálně den dopředu a složí vratnou zálohu 1000,-Kč (dáma musí být v klubu min. 2 hodiny a sexovat s muži) má vstup zdarma. Číslo účtu : 107-2893560257/0100 Pokud peníze vložíte, budou tam ihned a stačí napsat zprávu Peníze vloženy a  ihned Vám uděláme reklamu na našich stránkách.

Veškeré platby pouze v hotovosti, nelze u nás platit kartou.

Lékárnička je k dispozici u obsluhy.